Viac než dekádu na trhu

Firma vznikla v roku 2001 pod názvom EXPO Púchov, reagujúc na trend a potreby v stavebníctve, so snahou o vytvorenie veľkoobchodu so širokou ponukou komponentov používaných pri aplikácií zatepľovacích systémov, omietok, obkladov a dlažieb.

budova

Vlastná výroba

Firma sa počas krátkeho času postupne pretransformovala z čisto obchodnej firmy na firmu výrobnú so zameraním na výrobu stavebných profilov pre zatepľovacie systémy, sadrokartóny, omietky, čomu sa venuje doteraz. Všetky naše výrobky majú certifikáty alebo prehlásenia zhody vyžadované kontrolnými úradmi.

O distribúciu týchto, ale i mnoho ďalších stavebných komponentov sa stará dcérska obchodná firma STAVEBNÉ PROFILY, s.r.o. Jej neustále sa rozšírujúcu ponuku sledujúcu najnovšie trendy v spomínaných stavebných oblastiach máte možnosť vidieť na tejto webovej stránke.

Tovary možno objednať vo firme, u obchodného zástupcu, alebo najjednoduchším spôsobom a to práve tu!

Náš cieľ

Máme snahu pružne reagovať na všetky dopyty čo najlepšie a najrýchlejšie, k čomu by mali prispieť naše skúsenosti, tovar na sklade, naša vlastná doprava a starostlivosť obchodných zástupcov.